Статут1.            Цели на конкурса
·         Засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов
·         Обогатяване познанието на историческите личности и приноса им в развитието на България
·         Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание
·         Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографията
2.            Целеви групи
·         Ученици от V до XII клас от всички училища на територията на Република България
·         Ученици от  V до XII клас от българските училища в чужбина
3.      Описание на конкурса
„Вазовата България“  е национален ученически конкурс, организиран от КМ “Иван Вазов“ и Община Сопот, съпътстващ честването на годишнините от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов в град Сопот.
3.1      Участници
Конкурсът е насочен към всички български ученици в и извън територията на България. Участниците се групират в две възрастови групи:
·         Първа възрастова група - ученици от V до VIII клас (включително)
·         Втора възрастова група - ученици от IX до XII клас (включително)
3.2      Категории
·         Лично творчество (есе,стихотворение,разказ и т.н)
·         Рисунка
·         Презентация
·         Фотография /изпратени на хартиен носител 10 х15 см/
·         Драматизация (изпратена на видео файл)
·         Рецитация(изпратена на видео файл)
·         Музикално изпълнение(изпратено на видео файл)

Видеофайловете, които участват в конкурса, трябва да отговарят на следните условия:
·         Формат:  .avi, .mpeg, .mp4
·         Качество: HD, DVD
·         Резолюция: 1280x720px (720p),
·         Времетраене на филма/клипа: 2-15 мин.
3.3      Оценяване на конкурса
Компетентно жури ще излъчи по един клас/колектив/ победител във всяка от двете възрастови групи, както и индивидуални награди по следните критерии:
·         Придържане към темата на конкурса;
·         Участие в максимален брой от посочените жанрови форми;
·         Оригиналност и иновативност;
·         Сила на внушенията и посланията;
·         Добра езикова култура
3.4      Награди
·         Грамоти
·         Предметни награди
·         Специални ваучери за победителите от конкурса
·         Специални награди за учениците от българските училища в чужбина
·         Поощрителни награди

Предоставените материали остават в музея и не се връщат на участниците. Къща музей „Иван Вазов“  си запазва правото да ги използва с рекламна и образователна цел.
3.5     Формуляр за участие
Моля, свалете  и попълнете формуляра за участие от тук:

3.6      Срокове

март 2018
Обявяване на конкурса
12.06.2018
Краен срок за изпращане на творбите
От 12.06 до 27.06.2018
Оценяване на творбите
28.06.2018
Обявяване на общите резултати
07.07.2018
Церемония по награждаването

Очакваме Вашите творби, заедно с попълнен формуляр за участие до 10.06.2018 година на адрес: Област Пловдив, гр. Сопот, ул. "Васил Левски" №1 и на e-mail: vazovmuseum_sopot@abv.bg
  
Не се колебайте да се включите в нашия конкурс! Покажете своят талант, творчески умения и заложби, изразявайки обичта и отдавайки почитта си към Патриарха на българската литература - Иван Вазов!