Протоколи

Протокол от заседание на жури за определяне на наградите на II Национален ученически конкурс "Вазовата България", град Сопот, 2016 година

Протокол от заседание на жури за определяне на наградите на III НУК "Вазовата България", Сопот 2017