Протоколи

Протокол от заседание на жури за определяне на наградите на II Национален ученически конкурс "Вазовата България", град Сопот, 2016 година