За контакти


Област Пловдив, гр. Сопот, 4330, ул. „Васил Левски” №1
Телефони за допълнителна информация:
+359 (0) 3134 86 50
+359 (0) 878672458 - Информатор музей